Stemming

Voorstel van wet van de leden Kwint en Westerveld tot wijziging van diverse onderwijswetten teneinde te verbieden dat leerlingen van ouders die geen vrijwillige geldelijke bijdrage hebben voldaan worden buitengesloten van activiteiten

98,7 %
1,3 %


VVD

GL

PvdA

50PLUS

DENK

PvdD

D66

vKA

PVV

SP

SGP

CU

FvD

Van Haga

CDA