Stemming

Voorstel van wet van de leden Kwint en Westerveld tot wijziging van diverse onderwijswetten teneinde te verbieden dat leerlingen van ouders die geen vrijwillige geldelijke bijdrage hebben voldaan worden buitengesloten van activiteiten

98,7 %
1,3 %


SP

50PLUS

FvD

Van Haga

GL

D66

CDA

vKA

DENK

VVD

PVV

PvdA

PvdD

SGP

CU