Wetsvoorstel 35027 - 18 september 2018

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 15 november 2018
Status: Aangenomen
Ter informatie
Stemmen - aangenomen
Motie
Amendement
Behandelen [geen Parlisproces]
Behandeling wordt voortgezet
Behandelen [geen Parlisproces]
Nota van wijziging
Amendement
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Behandelen [geen Parlisproces]
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)