Wetsvoorstel 34775-A - 19 september 2017

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 21 december 2017
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief Algemene Rekenkamer
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief Algemene Rekenkamer
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag van een notaoverleg
Motie (gewijzigd/nader)
Stemmen - aangenomen
Brief regering
Brief regering
Motie (gewijzigd/nader)
Motie (gewijzigd/nader)
Motie (gewijzigd/nader)
Motie (gewijzigd/nader)
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Brief regering
Lijst van vragen en antwoorden
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - stemmingen
Behandeling wordt voortgezet
Brief regering
Brief commissie
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Leveren inbreng
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)
Brief regering
Brief regering
Brief regering