Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 13 februari 2018
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Besluitenlijst 2018A0052410
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 9 februari 2018. Algemene kwaliteitszorgbepaling voor onderwijsinstellingen - 34735-21

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Betrokken bij de behandeling van onderhavig wetsvoorstel.

9 maart 2018

Besluitenlijst 2018A0052410
Nota van wijziging - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 9 februari 2018. Tweede nota van wijziging - 34735-22

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

9 maart 2018

Nota van wijziging
Brief regering
Besluitenlijst 2018A000278
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 22 december 2017. Tussentijdse bevindingen evaluatie accreditatiestelsel - 34735-8

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Betrekken bij Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek met het oog op het optimaliseren van het accreditatiestelsel (Wet accreditatie op maat) (zie ook het volgende agendapunt).

19 januari 2018

Brief regering
Besluitenlijst 2016A0532632
Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 23 oktober 2017. Nota naar aanleiding van het verslag - 34735-7

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Aangekondigde nadere informatie van de onderwijsinspectie afwachten. Nagaan wanneer deze te verwachten is.29

17 november 2017

Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag
Besluitenlijst 2017A028194
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 29 augustus 2017. Reactie op brief van de NVAO over het wetsvoorstel Accreditatie op maat - 34735-5

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel Accreditatie op maat (Kamerstuk 34735).

22 september 2017

Besluitenlijst 2017A0209312
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 29 augustus 2017. Reactie op brief van de NVAO over het wetsvoorstel Accreditatie op maat - 34735-5

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

15 september 2017

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Brief regering
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport
Voorstel van wet