Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 13 februari 2018
Status: Aangenomen
Brief regering
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Amendement
Stemmen - aangenomen
Nota van wijziging
Brief regering
Motie
Motie
Motie
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - stemmingen
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Brief regering
Aanhouden - aangekondigde nadere informatie afwachten
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Brief regering
Inbreng - verslag wetsvoorstel
Aanhouden - tot de volgende procedurevergadering
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport
Voorstel van wet