Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 13 februari 2018
Status: De stemmingen hebben op 13 februari jl plaatsgevonden
Brief regering
Brief regering
Nota van wijziging
Brief regering
Brief regering
Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Brief regering
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport
Voorstel van wet