Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 18 april 2017
Status: Aangenomen
Stemmen - aangenomen
Brief regering
Amendement
Agenderen - stemmingen
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Controversieel - niet controversieel verklaren [geen Parlisproces] (commissie)
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Inbreng - verslag wetsvoorstel
Voorstel van wet