Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 13 maart 2018
Status: Aangenomen
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Agenderen - stemmingen
Behandelen [geen Parlisproces]
Behandelen [geen Parlisproces]
Aanmelden voor plenaire behandeling
Aanmelden voor plenaire behandeling
Agenderen - plenair debat
Nota van wijziging (initiatiefvoorstel)
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
In handen van commissie stellen (initiatiefwetgeving)
Ter informatie
LVIS - inititiatiefwet rondgezonden, gepubliceerd & RvS
Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)
Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)