Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 13 maart 2018
Status: Aangenomen
Besluitenlijst 2016A0432310
Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - Tweede Kamerlid, R. Bisschop (SGP) - 27 januari 2017. Nota naar aanleiding van het verslag - 34598-6

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

3 februari 2017

Besluitenlijst 2016A0432310
Nota van wijziging - Tweede Kamerlid, R. Bisschop (SGP) - 27 januari 2017. Nota van wijziging - 34598-7

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

3 februari 2017

Nota van wijziging (initiatiefvoorstel)
Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag
Verslag (nader, tweede nader etc.)
Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)
Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)