Gepubliceerd: 27 januari 2017
Indiener(s): Roelof Bisschop (SGP), Michel Rog (CDA)
Onderwerpen: onderwijs en wetenschap organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34598-7.html
ID: 34598-7
Origineel: 34598-2

Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 27 januari 2017

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

In het opschrift en de beweegreden wordt na «de Wet op het voortgezet onderwijs» ingevoegd:, de Wet educatie en beroepsonderwijs.

B

Na artikel I wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL IA

In de Wet educatie en beroepsonderwijs vervalt artikel 7.2.11.

Toelichting

Met deze nota van wijziging wordt het artikel over de diagnostische toets ook geschrapt uit de Wet educatie en beroepsonderwijs. Hiermee wordt uitwerking gegeven aan de redactionele bijlage bij het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State.

Bisschop Rog