Stemming

Voorstel van wet van de leden Bisschop en Rog tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op de expertisecentra teneinde de wettelijke grondslag voor de diagnostische toets te schrappen

86,7 %
13,3 %


D66

50PLUS

DENK

SGP

CU

FVD

PVV

GL

SP

PvdD

PvdA

CDA

VVD