Stemming

Voorstel van wet van de leden Bisschop en Rog tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op de expertisecentra teneinde de wettelijke grondslag voor de diagnostische toets te schrappen

86,7 %
13,3 %


PVV

SP

CU

CDA

VVD

DENK

PvdD

SGP

PvdA

GL

D66

FVD

50PLUS