Wetsvoorstel 34358-(R2065) - 7 december 2015

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 7 juni 2016
Status: Aangenomen
Aanmelden voor plenaire behandeling
Stemmen - aangenomen
Agenderen - stemmingen
Behandelen [geen Parlisproces]
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport
Voorstel van wet