Wetsvoorstel 34300-J - 15 september 2015

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 3 december 2015
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Verslag van een wetgevingsoverleg
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Motie (gewijzigd/nader)
Stemmen - aangenomen
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Lijst van vragen en antwoorden
Leveren inbreng
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
Inbreng - feitelijke vragen
Agenderen - wetgevingsoverleg
Brief regering
Brief regering
In handen van commissie stellen (algemeen)