Wetsvoorstel 34256 - 14 juli 2015

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Aangekondigde nota van wijziging en nota nav het verslag afwachten
Besluitenlijst 2017A0228210
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 2 december 2016. Toekomst ouderparticipatiecrèches - 34256-9

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen in verband met het opnemen van nadere regels voor ouderparticipatiecrèches (34 2560.

16 november 2017

Besluitenlijst 2017A0228210
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher (PvdA) - 4 april 2017. Eindrapport NCKO pedagogische kwaliteit ouderparticipatiecrèches (opc’s) - 34256-10

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen in verband met het opnemen van nadere regels voor ouderparticipatiecrèches (34 256).

16 november 2017

Besluitenlijst 2017A0099216
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 2 december 2016. Toekomst ouderparticipatiecrèches - 34256-9

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Controversieel verklaren.7

13 april 2017

Besluitenlijst 2017A0099216
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher (PvdA) - 4 april 2017. Eindrapport NCKO pedagogische kwaliteit ouderparticipatiecrèches (opc’s) - 34256-10

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Controversieel verklaren.

13 april 2017

Brief regering
Besluitenlijst 2016A014329
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 2 december 2016. Toekomst ouderparticipatiecrèches - 34256-9

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over kinderopvang.

14 december 2016

Brief regering
Besluitenlijst 2015A0487612
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 18 december 2015. Onderzoeksvoorstel kwaliteit van ouderparticipatiecrèches (OPC's) - 34256-8

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over kinderopvang op 18 februari 201

20 januari 2016

Brief regering
Besluitenlijst 2015A0160110
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 25 november 2015. Onderzoek naar de kwaliteit van ouderparticipatiecrèches (OPC's) - 34256-7

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over kinderopvang op 18 februari 2016.

9 december 2015

Brief regering
Verslag (nader, tweede nader etc.)
Besluitenlijst 2015A015979
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 28 september 2015. Wijziging van de inwerkingstredingsdatum van het wetsvoorstel ouderparticipatiecrèches (OPC’s) - 34256-5

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel

8 oktober 2015

Brief regering