Wetsvoorstel 34228 - 16 juni 2015

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 19 januari 2016
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Motie (gewijzigd/nader)
Brief regering
Motie
Motie
Lijst van vragen en antwoorden
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Motie
Motie
Motie
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - stemmingen
Agenderen - plenair debat
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Agenderen - wetgevingsoverleg
Brief regering
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd