Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 19 januari 2016
Status: Aangenomen
Besluitenlijst 2015A053824
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 27 oktober 2016. Uitwerking woonlastenwaarborg - 34228-24

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Energiebesparing gebouwde omgeving op 6 december 2016.

1 november 2016

Brief regering
Besluitenlijst 2015A047105
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 27 juni 2016. Toezeggingen gedaan tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel inzake de energieprestatievergoeding - 34228-23

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

29 juni 2016

Brief regering
Besluitenlijst 2015A050185
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 25 april 2016. Reactie op de motie van het lid Albert de Vries c.s. over verplicht stellen van de woonlastenwaarborg - 34228-20

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

18 mei 2016

Brief regering
Besluitenlijst 2015A047065
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 5 april 2016. Beantwoording vragen commissie over het ontwerpbesluit houdende regels omtrent de mogelijkheid voor verhuurder en huurder een energieprestatievergoeding overeen te komen - 34228-17

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Verslag schriftelijk overleg (VSO) aanmelden voor plenaire vergadering.

13 april 2016

Besluitenlijst 2015A046793
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 22 februari 2016. Aanbieding ontwerpbesluit houdende regels omtrent de mogelijkheid voor verhuurder en huurder een energieprestatievergoeding overeen te komen - 34228-16

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 10 maart 2016 te 12.00 uur.

1 maart 2016

Besluitenlijst 2015A010155
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 7 december 2015. Aanbieding van nota naar aanleiding van het verslag en de nota van wijziging inzake Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte in verband met de mogelijkheid voor verhuurder en huurder een energieprestatievergoeding overeen te komen - 34228-6

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: (Desgewenst) betrekken bij wetgevingsoverleg over het wetsvoorstel inzake Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte in verband met de mogelijkheid voor verhuurder en huurder een energieprestatievergoeding overeen te komen (Kamerstuk 34 228).

10 december 2015

Besluitenlijst 2015A010155
Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 7 december 2015. Nota naar aanleiding van het verslag - 34228-7

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

10 december 2015

Besluitenlijst 2015A010155
Nota van wijziging - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 7 december 2015. Nota van wijziging - 34228-84

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

10 december 2015

Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag
Verslag (nader, tweede nader etc.)