Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 16 februari 2016
Status: Aangenomen
Stemmen - aangenomen
Amendement
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Agenderen - stemmingen
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Inbreng - verslag wetsvoorstel
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)