Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Ingetrokken

Stemming van 23 juni 2015
Status: Aangenomen
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Motie (gewijzigd/nader)
Motie
Motie
Motie
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Nota van wijziging
Amendement
Behandeling wordt voortgezet
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Behandelen [geen Parlisproces]
Inbreng - verslag wetsvoorstel
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd