Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 26 maart 2015
Status: Aangenomen
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Stemmen - aangenomen
Nota van wijziging
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Agenderen - stemmingen
Behandelen [geen Parlisproces]
Behandelen [geen Parlisproces]
Aanhouden tot ... (commissie)
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)