Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 26 maart 2015
Status: Betrokken bij de verdere behandeling van onderhavig wetsvoorstel
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Nota van wijziging
Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag
Verslag (nader, tweede nader etc.)