Gepubliceerd: 18 december 2014
Indiener(s): Sander Dekker (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
Onderwerpen: basisonderwijs onderwijs en wetenschap
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34031-7.html
ID: 34031-7
Origineel: 34031-2

Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 18 december 2014

Enig artikel

In artikel I van het voorstel van wet wordt «na het tiende lid» vervangen door «na het dertiende lid» en wordt «10a.» vervangen door: 13a.

Toelichting

De wijziging betreft een aanpassing van technische aard en houdt verband met de inwerkingtreding van de Wet van 7 mei 2014 tot wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met het onderwijs in de Friese taal (Stb. 2014, 185). Door deze wet zijn er in artikel 9 van Wet op het primair onderwijs leden vernummerd. Na de vernummering is de bepaling over in welke taal onderwijs moet worden gegeven, verplaatst naar het dertiende lid. Het ligt nu meer voor de hand de voorgestelde tekst na dit lid te plaatsen.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker