Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 30 september 2014
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Brief regering
Motie
Motie
Motie
Amendement
Behandelen [geen Parlisproces]
Nota van wijziging
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Nota van wijziging
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
In handen van commissie stellen (algemeen)
Inbreng - verslag wetsvoorstel
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd