Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 9 september 2014
Status: Aangenomen
Brief regering
Besluitenlijst 2017A0130225
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 10 juli 2017. Stand van vereffening PBO (Publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie) periode 2015-2016 - 33910-27

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Landbouw.

14 september 2017

Brief regering
Besluitenlijst 2017A0084220
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 22 februari 2017. Tussenrapportage erkenning producenten- en brancheorganisaties en verbindend verklaren - 33910-26

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Landbouw.

12 april 2017

Besluitenlijst 2017A0090628
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 22 februari 2017. Tussenrapportage erkenning producenten- en brancheorganisaties en verbindend verklaren - 33910-26

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Niet controversieel verklaren.

6 april 2017

Brief regering
Besluitenlijst 2016A002707
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 12 februari 2016. Voorgenomen besluiten verbindend verklaring onderzoek en innovatie akkerbouwsector en erkenning producenten- en brancheorganisaties - 33910-25

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.NatuurGeen agendapuntenVisserij

18 februari 2016

Besluitenlijst 2015A0211817
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 1 december 2015. Tussenrapportage oprichting en erkenning producenten- en brancheorganisaties en verbindend verklaren - 33910-24

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor het AO Ondernemen en Bedrijfsfinanciering op donderdag 21 januari 2016 van 13.00 tot 16.00 uur.

17 december 2015

Brief regering
Besluitenlijst 2015A0083116
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 24 februari 2015. Erkenningen op grond van de Regeling producenten-en brancheorganisaties - 33910-23

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

5 maart 2015

Brief regering
Besluitenlijst 2015A0025024
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 19 december 2014. Erkenningen op grond van de Regeling producenten- en brancheorganisaties - 33910-22

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

30 januari 2015

Brief regering
Besluitenlijst 2014A0140115
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 30 september 2014. Antwoorden op vragen van de commissie over producentenorganisaties, unies van producentenorganisaties en brancheorganisaties (Regeling producenten- en brancheorganisaties) - 33910-21

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.Overig Economie en InnovatieGeen agendapuntenReeds geagendeerde agendapunten Economie en Innovatie

9 oktober 2014

Besluitenlijst 2014A0140013
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 22 september 2014. Aanbieding ontwerpregeling voor erkenning van producenten- en brancheorganisaties en verbindend verklaringen - 33910-20

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 26 september 2014 om 12.00 uur3

25 september 2014

Brief regering
Besluitenlijst 2014A0139926
Nota van wijziging - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 27 augustus 2014. Tweede nota van wijziging - 33910-8

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Betrokken bij de behandeling van het wetsvoorstel.

11 september 2014

Besluitenlijst 2014A0139926
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 29 augustus 2014. Aanbieding van de inventarisatie juridische procedures product- en bedrijfschappen (peildatum 1 juli 2014) - 33910-10

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Betrokken bij de behandeling van het wetsvoorstel

11 september 2014

Besluitenlijst 2014A0139926
Nota van wijziging - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 1 september 2014. Derde nota van wijziging - 33910-11

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Betrokken bij de behandeling van het wetsvoorstel

11 september 2014

Amendement
Nota van wijziging
Brief regering
Nota van wijziging
Besluitenlijst 2014A0020415
Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 30 juni 2014. Nota naar aanleiding van het verslag - 33910-6

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel 'Wet opheffing bedrijfslichamen' (TK 33910)5

3 juli 2014

Besluitenlijst 2014A0020415
Nota van wijziging - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 30 juni 2014. Nota van wijziging - 33910-7

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel 'Wet opheffing bedrijfslichamen' (TK 33910)

3 juli 2014

Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag
Verslag (nader, tweede nader etc.)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport