Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 22 april 2014
Status: Aangenomen
Nota van wijziging
Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag
Verslag (nader, tweede nader etc.)
Voorstel van wet