Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 19 november 2013
Status: Aangenomen
Behandelen [geen Parlisproces]
Stemmen - aangenomen
Behandelen [geen Parlisproces]
Behandeling wordt voortgezet
Behandelen [geen Parlisproces]
Behandelen [geen Parlisproces]
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Behandelen [geen Parlisproces]
In handen van commissie stellen (algemeen)
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]