Stemming

Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en van de Invorderingswet 1990 in verband met de wijziging van de percentages belasting- en invorderingsrente (Wet wijziging percentages belasting- en invorderingsrente)

71,3 %
28,7 %


SP

GL

D66

PvdA

SGP

50PLUS

Bontes

VVD

CDA

PvdD

PVV

CU