Wetsvoorstel 33753 - 17 september 2013

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Ingetrokken

Stemming van 19 november 2013
Status: Aangenomen
Stemmen - aangenomen
Behandelen [geen Parlisproces]
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Behandelen [geen Parlisproces]
Behandeling wordt voortgezet
Nota van wijziging
Nota van wijziging
Behandelen [geen Parlisproces]
Behandelen [geen Parlisproces]
Nota van wijziging
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Behandelen [geen Parlisproces]
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport