Wetsvoorstel 33750-XV - 17 september 2013

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 5 december 2013
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Motie (gewijzigd/nader)
Motie
Brief regering
Motie (gewijzigd/nader)
Stemmen - aangenomen
Motie
Motie
Motie
Amendement
Behandelen [geen Parlisproces]
Behandeling wordt voortgezet
Brief Algemene Rekenkamer
Brief regering
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden
Leveren inbreng
Brief regering
Inbreng - feitelijke vragen
Brief regering
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
Brief regering
Brief regering
Brief regering