Wetsvoorstel 33738 - 18 september 2013

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 27 januari 2015
Status: Aangenomen
Stemmen - aangenomen
Motie
Motie
Motie
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Nota van wijziging
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)