Stemming

Wijziging van de Tabakswet (verhoging strafmaximum overtreding rookverbod en leeftijdsgrens verkoop tabaksproducten)

90,0 %
10,0 %


D66

SGP

CU

CDA

Van Vliet

PVV

Klein

GrKÖ

VVD

PvdA

SP

GrBvK

50PLUS

PvdD

GL