Wetsvoorstel 33637 - 22 mei 2013

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Ingetrokken

Stemming van 19 september 2013
Status: Aangenomen
Stemmen - aangenomen
Brief regering
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Aanmelden voor plenaire behandeling
Brief regering
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport