Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 16 oktober 2014
Status: Aangenomen
Motie
Stemmen - aangenomen
Behandelen [geen Parlisproces]
Brief regering
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Behandelen [geen Parlisproces]
Ter informatie
Agenderen - plenair debat
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Agenderen – hoorzitting/rondetafelgesprek
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verzoek - bewindspersoon verzoeken om ...
Verzoek - bewindspersoon verzoeken om ...
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)