Stemming

Goedkeuring van het op 12 april 2012 te Berlijn tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen (Trb. 2012, 123)

99,3 %
0,7 %


D66

PVV

VVD

CU

GrBvK

SP

PvdA

GL

PvdD

50PLUS/Baay-Timmerman

50PLUS/Klein

SGP

CDA

Van Vliet