Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 21 mei 2013
Status: Aangenomen
Nota van wijziging
Stemmen - aangenomen
Brief regering
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - stemmingen
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
In handen van commissie stellen (algemeen)
Inbreng - verslag wetsvoorstel
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Memorie van toelichting