Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 21 mei 2013
Status: Aangenomen
Besluitenlijst 2012A04520
Nota van wijziging - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 13 mei 2013 Nota van wijziging - 33589-6

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

30 mei 2013

Besluitenlijst 2012A04520
Nota van wijziging - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 17 mei 2013 Tweede nota van wijziging - 33589-7

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

30 mei 2013

Besluitenlijst 2012A04520
Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 17 mei 2013 Aanbieding van de brief van de Europese Commissie inzake AIFM - 33589-8

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

30 mei 2013

Brief regering
Nota van wijziging
Besluitenlijst 2012A04518
Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 22 april 2013 Nota naar aanleiding van het verslag - 33589-5

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

26 april 2013

Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag
Verslag (nader, tweede nader etc.)
Memorie van toelichting