Wetsvoorstel 33558 - 25 februari 2013

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 25 juni 2013
Status: Aangenomen
Stemmen - aangenomen
Stemmen - uitstellen
Motie (gewijzigd/nader)
Motie
Motie
Amendement
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - stemmingen
Brief regering
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Brief regering
Brief regering
Behandelen [geen Parlisproces]
Inbreng - verslag wetsvoorstel
Agenderen - technische briefing
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd