Kamerstuk 33558-5

Stand van zaken m.b.t. de reactie op het aangenomen amendement van de leden Rog en Schouten (33157, nr. 38) inzake het wetsvoorstel herziening Wet SLOA

Dossier: Regels voor subsidiƫring van landelijke onderwijsondersteunende activiteiten (Wet subsidiƫring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten (20..))

Gepubliceerd: 3 april 2013
Indiener(s): Sander Dekker (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
Onderwerpen: basisonderwijs beroepsonderwijs onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs voortgezet onderwijs
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33558-5.html
ID: 33558-5

Nr. 5 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 3 april 2013

Woensdag 27 maart jl. hebben de leden van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een technische briefing gehad over het wetsvoorstel herziening Wet SLOA. De leden willen geïnformeerd worden over de gevolgen van het aangenomen amendement van de leden Rog en Schouten (Kamerstuk 33 157, nr. 38) voor het wetsvoorstel herziening Wet SLOA. Door het amendement mogen onder voorwaarden ook andere eindtoetsen dan die van het CITO worden gebruikt door scholen.

Om recht te doen aan het amendement van de leden Rog en Schouten wordt de grootste zorgvuldigheid betracht bij de nadere uitwerking ervan. Dat vergt enige tijd. In de loop van volgende week kunt u mijn inhoudelijke reactie tegemoet zien.

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker