Wetsvoorstel 33553 - 23 februari 2013
Indieners: Stef Blok (minister zonder portefeuille binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (VVD), Henk Kamp (minister economische zaken) (VVD)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 25 juni 2013
Status: Aangenomen
Motie
Motie
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Brief regering
Motie
Motie
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Amendement
Amendement
Behandeling wordt voortgezet
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)
Inbreng - verslag wetsvoorstel
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport