Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 29 september 2015
Status: Aangenomen
Stemmen - aangenomen
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Nota van wijziging
Brief regering
Brief regering
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Amendement
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport