Gepubliceerd: 23 september 2015
Indiener(s): Carla Dik-Faber (CU)
Onderwerpen: ethiek jongeren organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33508-19.html
ID: 33508-19

21,3 %
78,7 %

Houwers

Klein

PvdD

CDA

GrKÖ

SP

50PLUS

CU

GrBvK

D66

PvdA

VVD

GL

SGP

PVV

Van Vliet


Nr. 19 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER

Voorgesteld 23 september 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat middels de wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen de mogelijkheden voor onderzoek worden verruimd, waardoor de werkdruk van de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) en de Medisch Ethische Commissies (METC's) wordt vergroot;

constaterende dat de financiële middelen voor de CCMO en de METC's de komende jaren afnemen;

van mening dat de CCMO en de METC's hun taken gedegen moeten kunnen uitvoeren;

verzoekt de regering, voor de begrotingsbehandeling in kaart te brengen of de financiële middelen toereikend zijn om de CCMO en de METC's hun taken de komende jaren naar behoren te laten uitvoeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber