Wetsvoorstel 33416 - 21 september 2012
Indieners: Joop Atsma (staatssecretaris infrastructuur en milieu) (CDA), Liesbeth Spies (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA), Jan Kees de Jager (minister financiën) (CDA)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 23 april 2013
Status: Aangenomen
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Brief regering
Brief regering
Motie (gewijzigd/nader)
Motie
Amendement
Amendement
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Brief commissie
Inbreng - verslag wetsvoorstel
Behandelen [geen Parlisproces]
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Agenderen – hoorzitting/rondetafelgesprek
In handen van commissie stellen (algemeen)
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport