Wetsvoorstel 33416 - 21 september 2012
Indieners: Liesbeth Spies (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA), Joop Atsma (staatssecretaris infrastructuur en milieu) (CDA), Jan Kees de Jager (minister financiën) (CDA)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 23 april 2013
Status: Aangenomen
Besluitenlijst 2012A04519
Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 22 april 2013 Oordeel over de ingediende amendementen bij het wetsvoorstel Houdbare Overheidsfinanciën (Wet Hof) (33 416) - 33416-27

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Desgewenst betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel houdbare overheidsfinanciën (Wet Hof).

16 mei 2013

Besluitenlijst 2012A04516
Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 15 maart 2013 Nota naar aanleiding van het verslag - 33416-8

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van de Wet Hof.

28 maart 2013

Besluitenlijst 2012A04516
Nota van wijziging - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 15 maart 2013 Nota van wijziging - 33416-9

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van de Wet Hof.

28 maart 2013

Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag
Verslag (nader, tweede nader etc.)