Wetsvoorstel 33416 - 21 september 2012

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 23 april 2013
Status: Aangenomen
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Brief regering
Brief regering
Motie (gewijzigd/nader)
Motie
Amendement
Amendement
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Brief commissie
Inbreng - verslag wetsvoorstel
Behandelen [geen Parlisproces]
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Agenderen – hoorzitting/rondetafelgesprek
In handen van commissie stellen (algemeen)
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport