Wetsvoorstel 33416 - 21 september 2012
Indieners: Liesbeth Spies (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA), Joop Atsma (staatssecretaris infrastructuur en milieu) (CDA), Jan Kees de Jager (minister financiën) (CDA)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 23 april 2013
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag
Verslag (nader, tweede nader etc.)