Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 20 november 2012
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Nota van wijziging
Brief regering
Brief regering
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Amendement
Agenderen - stemmingen
Behandelen [geen Parlisproces]
Nota van wijziging
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Brief regering
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Behandelen [geen Parlisproces]
Nota van wijziging
Brief regering
Leveren inbreng
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Brief regering
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
In handen van commissie stellen (algemeen)
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Behandelen [geen Parlisproces]
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport