Wetsvoorstel 33400-XVIII - 7 december 2012
Indieners: Stef Blok (minister zonder portefeuille binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (VVD), Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd
Behandelen [geen Parlisproces]
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
Agenderen - begrotingsoverleg