Wetsvoorstel 33400-H - 18 september 2012

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 20 december 2012
Status: Aangenomen
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Verslag van een schriftelijk overleg
Leveren inbreng
Inbreng - feitelijke vragen
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport
In handen van commissie stellen (algemeen)