Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 20 december 2012
Status: Aangenomen
Aanmelden voor plenaire behandeling
Stemmen - aangenomen
Nota van wijziging
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Nota van wijziging
Inbreng - verslag wetsvoorstel
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport