Gepubliceerd: 13 december 2012
Indiener(s): Sander Dekker (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
Onderwerpen: onderwijs en wetenschap organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33336-8.html
ID: 33336-8

Nr. 8 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG

Ontvangen 13 december 2012

Graag wil ik de leden van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap danken voor hun inbreng en de vraag die is gesteld. Op de gestelde vraag van de VVD-fractie zal ik hieronder ingaan.

Hoewel de Master Frankeskoalle binnen het wettelijk systeem van de samenwerkingsscholen valt en deze als zelfstandige school kan voortbestaan, ben ik gegeven het nieuwe regeerakkoord bereid de uitzonderingsbepaling voorlopig te handhaven. Dit kabinet wil in krimpgebieden alle vormen van samenwerking mogelijk maken. Denominatie noch fusietoets mag daaraan in de weg staan. Uiteraard zal eerst nader moeten worden bekeken hoe dit beleidsvoornemen precies wordt geconcretiseerd. Of dit voor deze school soelaas zal kunnen bieden op dit moment is dus niet zeker. Ik ben echter wel bereid om de school, in afwachting tot de uitwerking van het beleid in krimpgebieden, in stand te houden. Dat betekent dat de uitzonderingsbepaling niet eerder uit de wet zal worden geschrapt dat het beleid omtrent krimp is geconcretiseerd. Als dit voor de school geen oplossing zal bieden, zal deze dus alsnog op zoek moeten gaan naar alternatieve mogelijkheden tot instandhouding, zoals fusie of samenwerking met andere besturen.

Bij deze nota naar aanleiding van het verslag is een nota van wijziging gevoegd om bedoelde overgangsbepaling te handhaven.

Het bestuur van de school is inmiddels op de hoogte gebracht van mijn besluit.

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker