Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 5 juli 2012
Status: Hoofdstuk II: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Nota van wijziging
Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag
Verslag (nader, tweede nader etc.)