Stemming

Wijziging van de wetgeving op het beleidterrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kader van de harmonisatie en aanscherping van de sanctiemogelijkheden ter versterking van de naleving en handhaving en bestrijding van misbruik en fraude (Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving)

68,7 %
31,3 %


CU

PvdD

SP

PVV

CDA

D66

BRINK

GrKH

GL

SGP

PvdA

VVD