Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 14 februari 2012
Status: Aangenomen
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Motie
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Agenderen - stemmingen
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - wetgevingsoverleg
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
In handen van commissie stellen (algemeen)
Inbreng - verslag wetsvoorstel
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport