Kamerstuk 33025-14

Gewijzigd amendement van het lid Plasterk c.s. ter vervanging van nr. 9 over een scheiding tussen audit en non-audit bij OOB's

Dossier: Wet houdende bepalingen over het accountantsberoep, de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants en de Commissie eindtermen accountantsopleidingen (Wet op het accountantsberoep)

Gepubliceerd: 7 februari 2012
Indiener(s): Ewout Irrgang , Ronald Plasterk (PvdA), Bruno Braakhuis (GL)
Onderwerpen: economie overige economische sectoren
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33025-14.html
ID: 33025-14
Origineel: 33025-9
Wijzigingen: 33025-18

Nr. 14 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID PLASTERK C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 9

Ontvangen 7 februari 2012

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel 68 wordt na onderdeel B een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ba

Na artikel 24a wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 24b

De accountantsorganisatie die wettelijke controles verricht bij een organisatie van openbaar belang, verricht naast die controles geen andere werkzaamheden voor die organisatie.

Toelichting

Voor organisaties van openbaar belang (OOB’s) moet er een scheiding komen van audit en non-audit. Dit betekent dat een accountantskantoor niet tegelijkertijd auditdiensten en non-auditdiensten mag leveren aan een OOB. Tot de auditdiensten worden uitsluitend gerekend: de wettelijke controles, de controle van de jaarrekening of geconsolideerde jaarrekening, de controle van (tussentijdse) financiële overzichten, de verstrekking van assurance met betrekking tot het directieverslag, het verslag corporate governance, het verslag risicomanagement en het verslag maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Plasterk Irrgang Braakhuis