Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 15 november 2011
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Amendement
Nota van wijziging
Nota van wijziging
Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag
Verslag (nader, tweede nader etc.)
Advies Raad van State en nader rapport