Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is niet meer in behandeling.

Er is niet over gestemd.

Status: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen
Besluitenlijst 2011A02364
Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 17 november 2011 Nota naar aanleiding van het verslag - 32871-5

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

23 november 2011

Besluitenlijst 2011A02364
Nota van wijziging - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 17 november 2011 Nota van wijziging - 32871-6

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

23 november 2011

Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag
Verslag (nader, tweede nader etc.)
Memorie van toelichting
Voorstel van wet
Koninklijke boodschap