Gepubliceerd: 17 november 2011
Indiener(s): Maxime Verhagen (minister economische zaken, viceminister-president ) (CDA)
Onderwerpen: bestuur rijksoverheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32871-6.html
ID: 32871-6
Origineel: 32871-2

Nr. 6 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 17 november 2011

In het voorstel van wet vervalt artikel XLVIII.

Toelichting

De aanpassing van de Wet bescherming Antarctica naar aanleiding van de departementale herindeling zoals opgenomen in het onderhavige wetsvoorstel is overbodig nu de voorgestelde wijziging tevens is opgenomen in het voorstel van wet tot wijziging van de Wet bescherming Antarctica (implementatie van een viertal Maatregelen als bedoeld in artikel IX van het Verdrag inzake Antarctica, waarbij de bescherming van het Antarctisch gebied wordt uitgebreid) (Kamerstukken II 2010/11, 32 869, nr. 2).

De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

M. J. M. Verhagen