Wetsvoorstel 32505 - 21 september 2010

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 18 november 2010
Status: Aangenomen
Stemmen - aangenomen
Amendement
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - stemmingen
Behandelen [geen Parlisproces]
Nota van wijziging
Behandelen [geen Parlisproces]
Amendement
Nota van wijziging
Nota van wijziging
Behandelen [geen Parlisproces]
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Behandelen [geen Parlisproces]
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport