Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 23 november 2010
Status: Aangenomen
Brief regering
Agenderen - wetgevingsoverleg
Stemmen - aangenomen
Motie
Motie
Agenderen - stemmingen
Behandelen [geen Parlisproces]
Behandelen [en afdoen]
Nota van wijziging
Agenderen - wetgevingsoverleg
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Nota van wijziging
Nota van wijziging
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport
Brief regering
Leveren inbreng
Nota van wijziging
In handen van commissie stellen (algemeen)
Inbreng - verslag wetsvoorstel
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport