Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Agenderen voor plenair debat
Nota van wijziging (initiatiefvoorstel)
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Brief lid / fractie
Verslag (nader, tweede nader etc.)
Advies Raad van State en reactie van de indiener(s)
Brief lid / fractie
Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)
Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)