Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 30 juni 2020
Status: Aangenomen
Stemmen - aangenomen
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - stemmingen
Voorlichting Afdeling advisering Raad van State
Amendement
Behandeling wordt voortgezet
Amendement
Aanmelden voor plenaire behandeling
Agenderen - plenair debat
Nota van wijziging (initiatiefvoorstel)
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Brief lid / fractie
Controversieel - controversieel verklaren (plenair)
Controversieel - controversieel verklaren (commissie)
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s)
Brief lid / fractie
Controversieel - niet controversieel verklaren [geen Parlisproces] (commissie)
LVIS - inititiatiefwet rondgezonden, gepubliceerd & RvS
Aanhouden - aangekondigde nadere informatie afwachten
Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)
Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)